in

Banca Chrissoveloni

Banca Chrissoveloni a fost una din cele mai importante bănci româneşti din Regatul Român, fiind înfiinţată şi condusă de familia de originea greacă Chrissoveloni. Sediul central al băncii era amplasat în Bucureşti, pe strada Lipscani, în palatul cu acelaşi nume construit de arhitectul G. M. Cantacuzino, astăzi sediul sucursalei BNR a municipiului Bucureşti.

Istoric

Banca Chrissoveloni şi-a stabilit iniţial sediul în Galaţi ca o sucursală a unei întreprinderi cu acelaşi nume din Constantinopol. După Războiul de Independenţă şi proclamarea regatului în 1881, s-a mutat la Bucureşti, fiind condusă de Nicolae Chrissoveloni fondatoul băncii.

La data de 3 iun. 1920 se transformă în societate anonimă română pe acţiuni cu denumirea Banca Chrissoveloni SAR. Aceasta este titulatura sub care funcţionează până la lichidarea sa în 1950.

Printre membrii Consiliului de Administraţie al băncii se numărau: principii D. Ghica şi D. Şutzu, Gr. Gh. Duca, Grigore Cafencu, N. G. Caramfil etc.

Banca avea deschise sucursale la Sibiu, Galaţi, Brăila, Constanţa, Cluj, Constantinopol (1920), New York (1921) etc.

Banca Chrissoveloni a luat parte la crearea, finanţarea şi participarea la numeroase întreprinderi industriale, comerciale şi bancare:

 • Societatea Naţională de Credit Industrial Bucureşti
 • Steaua Română pentru industria de petrol
 • Uzinele Metalurgice Copşa Mică
 • Prima fabrică de explozivi
 • Industria Aeronautică Română
 • Fabrica de maşini, aparate, construcţii de aramă
 • Energia SAR
 • Fabrica de spirt şi drojdii comprimate Ghidigeni
 • Fabrica de oţet din Bârlad
 • Fabrica de tricotaje SAR Bucureşti
 • Societatea pentru industria bumbacului SAR Bucureşti
 • Luceafărul SAR pentru arte grafice şi cartonaje Bucureşti
 • Belgo-Dunăreană SAR pentru import şi export de automobile
 • Societatea generală de publicitate
 • Băile Borsec SAR pentru exploatarea staţiunii Borsec şi comercializarea izvoarelor de borviz
 • Vitroman SAR Mediaş pentru industria sticlăriei
 • Portul Euxim SAR pentru pescuitul în Marea Neagră
 • Banca Ardeleană şi Casa de Economie Cluj.

A fost desfiinţată în 1948, prin legea naţionalizării, şi lichidată în 1950.


Sursa: topromani.ro

Articol publicat de Laurențiu Barbu

Promovarea memoriei colective pentru conservarea identității românești!