O variantă a hărţii Europei la sfârşitul secolului al XIV lea realizată de Logimans Green &co. London, New York & Bombay FOTO emersonkent.com

Articol publicat de Identitatea Românească

Promovarea memoriei colective pentru conservarea identității românești!