in ,

Un actor român la Hollywood: Bob Curwood

Bob Curwood, un important actor american din perioada filmului mut, a fost de naţionalitate română. Bob Curwood, pe numele său adevărat Ioan Balaş, s-a născut – după cum singur mărturiseşte într-o scrisoare adresată în anul 1930 revistei “Realitatea Ilustrată” – în anul 1899 “într-un sătişor de lângă Braşov” (nu Buzău – aşa cum apare în majoritatea biografiilor).

În perioada 1927 – 1930 a jucat pentru celebrele studiouri “Universal Pictures Corporation” într-un număr important de producţii hollywoodiene – majoritatea scurt metraje – dintre care amintesc: Ridin’Wild (1927), The Battling Buckaroo (1927), The Dangerous Double (1927), The Scrappin’Fool (1927), The Death’s Head (1928), The Secret Outlaw(1928), A Romeo of the Range (1928), Ridin’Leather (1929), Playing False (1929), Cowboy Pluck (1929), Days of Daring (1929), The Ranch Foreman (1929). Voi rezuma pentru voi două articole dedicate actorului american de origine română Bob Curwood, articole publicate în presa interbelică:

Bob Curwood – un actor român la Hollywood

Veşti de la Bob Curwood

Am publicat, anul trecut, în revista noastră două articole în care relevam ascensiunea lui Bob Curwood şi originea lui de român neaoş. Zilele trecute, o scrisoare ventă din America, ne-a adus veşti de la compatriotul nostru. Printre altele, Bob Curwood, acest tânăr şi talentat artist, mărturiseşte dragostea cea mare pe care o poartă patriei sale. Într’adevăr, în America, Bob Curwood este cel mai popular şi mai apreciat “star” al filmelor sportive. Este idolul spectatorilor aşa cum era odinioara Rudolph Valentino pentru filmele de salon. Din punct de vedere artistic presa îl pune alături de Charlie Chaplin, socotindu-l ca un adevărat geniu al cinematografului. Pentru că Bob Curwood nu se limitează la a-şi interpreta numai rolurile. El îşi scrie scenariile şi le interpretează şi tot el şi le regisează, ceea ce n’au ajuns să facă până acum, decât  Charlie Chaplin şi Eric von Stroheim.După ani îndelungaţi de lucru prin studiourile străine, unde a interpretat peste douăzecişicinci de filme, Bob Curwood a pus bazele propriei sale case de producţie, care contează actualmente printre cele mai renumite de la Hollywood. Faptul că l’am văzut atât de rar pe ecranele noastre se explică uşor. Nimeni n’a avut reprezentanţa filmelor sale pentru România.

Bob Curwood în revista
„Realitatea ilustrata”

Ori, departe de a fi pe deplin satisfăcut de celebritatea de care se bucură în străinătate şi dornic de a fi cunoscut în ţara-i natală, Bob Curwood îmi scrie că s’a decis să realizeze o serie de filme cu subiecte româneşti, brodate pe fapte istorice sau pe legende nationale. Vor fi primele filme româneşti realizate în America şi valoarea lor va fi cu atât mai mare cu cât animatorul lor s’a pus de la început în slujba propagandei naţionale, cunoscând mai bine decât oricare altul, farmecul ţării noastre. Şi dacă statul vrea să dovedească interesul pe care-l poartă propagandei prin cinematograf, e momentul să înceteze cu subvenţiile acordate străinilor cari nu ne cunosc câtuşi de puţin ţara. Avem un element de valoare în lumea cinematografică, un om devotat patriei şi un cunoscător neîntrecut în materie, care e capabil să realizeze oricând producţii exploatabile în toată lumea. Nu ne trebuiesc filme numai pentru ţară, ci şi pentru străinătate, unde avem nevoie de propagandă eficace. Din acest punct de vedere numai Bob Curwood e omul către care ne putem îndrepta încrederea şi speranţele, cu toată siguranţa. Într’unul din numerele viitoare ale revistei noastre, vom publica în amănunt biografia compatriotului nostru de la Hollywood precum şi peripeţiile prin care a trecut în ascensiunea’i către celebritate şi bogăţie.” (Articolul “Veşti de la Bob Curwood” – semnat Joseph de Saxa – “Realitatea Ilustrată” din 17 iulie 1930)

Vă ofer şi transcrierea scrisorii adresate de Bob Curwood revistei “Realitatea ilustrată”: “Eu, Bob Curwood sunt român, mi-am schimbat numele ca să pot ajunge a fi cineva fără dificultăţile pe cari li se pun tuturor străinilor. Şi după 15 ani de muncă neobosită departe de ţara mea, am ajuns să fiu iubit şi apreciat de întreaga Americă. Numele meu adevărat e Ioan Balaş, născut într’un sătişor de lângă Braşov, şi-am plecat în lume cu dorul de a face ceva, şi-am făcut. Aş avea mare bucurie ştiind că fraţii mei din ţara mea mă ştiu şi nu mă privesc la fel ca pe ceilalţi străini. Bob Curwood

Scrisoarea adresată de Bob Curwood
„Realităţii ilustrate”

Citește mai mult: https://deieri-deazi.blogspot.com/2014/10/un-actor-roman-la-hollywood-bob-curwood.html

Articol publicat de Laurențiu Barbu

Promovarea memoriei colective pentru conservarea identității românești!