in ,

Consiliul Diasporei lansează alegeri locale

Consiliul Diasporei (CD) organizează e-alegeri, pentru reconfirmarea propriei viziuni inovatoare, independente şi deschise permanent tuturor romanilor, în special celor din străinătate.

CD propune comunităţilor românești din străinătate şi din România sa propună candidaţi pentru funcțiile de Purtători de Cuvânt în relaţia cu Consiliului Diasporei.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. să fie cetăţeni români cu vârsta de minimum 18 ani
2. să dorească să reprezinte fidel interesele comunităţii locale pe care o reprezintă, păstrând relația directă cu oamenii, cu asociațiile din zonă şi cu autoritățile locale
3. să aibă sprijinul/acordul a minimum 20 de e-persoane din comunitatea locală respectivă, care au vârste de minimum 18 ani, cetăţeni români
4. să- şi publice CV-ul şi un text prin care îşi arată motivația pentru această poziţie, pe orice platforma web, deschisă publicului în mod gratuit (revista Exilium vă stă la dispoziţie)
5. să răspundă la întrebările publicului adresate în scris, pe internet, pe e-platforma agreată de Consiliul Diasporei https://www.facebook.com/media/set/?set=a.68049380 2056652.1073741863.113333765439328&type=3 sau în cadrul evenimentelor publice de orice altă natură, acolo unde se vor întâlni în spirit candidații şi acolo unde se va forma un nucleu validat prin existența scrutinul public.

Sprijinul local al fiecărui candidat trebuie să fie exprimat de minimum 20 de cetățeni români, cu vârsta de minimum 18 ani, prin prezenţa acestora activă în discuțiile online publice. Cei minimum 20 de susţinători per candidat trebuie să fie persoane oneste şi recunoscute în comunitate ca ființe reale, care locuiesc în comunitatea respectivă, care să accepte scrutinul public şi să dea răspunsuri la întrebările relevante din partea publicului. Susţinătorii trebuie să poată motiva de ce susţin candidatul respectiv. Ad-hoc, unii susţinători vor fi contactați telefonic sau pe alte căi de Membri ai Consiliului Diasporei, pentru a se verifica existența reală a persoanelor şi a se preveni neregulile.

În cazul în care cel puțin unul din cei minimum 20 de susținători se dovedește a fi un “cont fals”, candidatul respectiv sau ceilalți susţinători trebuie să găsească un înlocuitor, pentru a păstra numărul de minimum 20 de susținători, până la numărătoarea finală a voturilor.

Doar candidatul cu numărul cel mai mare de voturi finale, înregistrate și vizibile public până la data de 1 octombrie 2015, 12h00 ora Bruxelles-ului, câștigă funcția legitimă (aleasă) de Purtător de Cuvânt al comunităţii româneşti din localitatea respectivă. CD va oferi sesiuni de training gratuite noilor aleși, în perioada octombrie-noiembrie 2015.

Purtătorii de Cuvânt aleşi ai comunităţilor româneşti (atât din străinătate cât şi din România) vor prezenta Consiliului Diasporei, în context public şi transparent, cel puțin o data pe an, în format scris, Liste de Nevoi şi/sau Propuneri agreate în comunitățile respective, în urma dezbaterilor și consultărilor locale.

De asemenea, Purtătorii de Cuvânt transmit comunităţilor locale pe care le reprezintă informaţii cu privire la lucrările CD, la Agenda Anuală şi la rezultatele obținute prin activităţile CD la nivel global.

Aceste Liste de probleme şi propuneri (rezultatele muncii Purtătorilor de Cuvânt) vor fi centralizate în mod transparent / public pe platformele online aflate la dispoziția CD, facilitând dialogului sănătos şi democratic al diasporei în vederea găsirii soluțiilor la probleme comune, de interes public; ele vor servi la construirea strategiilor.

Centralizarea (transparentă) realizată de CD va include versiuni consolidate ale listelor/documentelor precum şi analize specializate, pe diverse domenii, venind cu propuneri concrete şi atrăgând în mod legitim atenția şi participarea relevantă a societăţii civile dar și a autorităţilor române şi/sau străine, după caz.

Purtătorii de Cuvânt se pot înscrie ca Membri ai CD după doi ani de activitate, cu acordul majorității simple a membrilor CD existenţi.

Consiliul Diasporei (CD) este un organism decizional independent şi de sine stătător, având în componență reprezentanți ai diverselor asociații, organizații şi fundații non-profit românești din străinătate, ai partidelor politice de toate culorile construite în diaspora, ai mass-media, ai ligilor studențești şi ai companiilor private.

Consiliul Diasporei are ca obiectiv luarea deciziilor de interes comun şi coordonarea unor activităţi comune, în beneficiul comunității românești din străinătate şi din România, în beneficiu naţionalși european.

O dată pe an, CD votează o agendă anuală cu dezbatere publică, a priorităților diasporei.

CD a fost lansat, cu dezbatere, pe data de 29 noiembrie 2014, în ajunul Zilei Românilor de Pretutindeni, la Bruxelles, în cadrul conferinţei anuale (publice) a DP-ROSA. La dezbatere au participat activ reprezentanţi ai României la cel mai înalt nivel, prin E.S. Dl Ştefan Tinca, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, reprezentanţi ai societăţii civile româneşti din Belgia, UK, Franţa precum şi în prezenţa jurnalistică deosebit de activă a corespondenților TVR internaţional.

Agenda zilei de 29 noiembrie 2014 s- a concentrat în jurul a două iniţiative DP-ROSA generate de consultările publice extinse organizate în anul anterior:

• o inițiativa civilă – Consiliul Diasporei (CD) şi
• o inițiativa politică – Partidul Diaspora Progresistă (PDP) – care se află în etapa de reflecţie filosofică și consultare publică.

http://diasporaprogresista.eu/societateacivila/agenda-2015/

agenda-2015

Articol publicat de Laurențiu Barbu

Promovarea memoriei colective pentru conservarea identității românești!