Știai că există un loc numit „Delta Clujului”? Este cea de-a doua mare suprafață acoperită cu stuf de pe teritoriul României!

Stufărișurile de la Sic se află la circa 40 de kilometri de Cluj Napoca și constituie, ca suprafață, cea de-a doua mare zonă acoperită cu stuf din țara noastră. Pe locul întâi se află, evident, Delta Dunării. La fel ca și în Delta Dunării, în stufărișul de la Sic își găsesc adăpost o sumedenie de păsări, printre care barza, cufundarul polar (Gavia arctica), șorecarul comun (Buteo buteo), stârcul cenușiu, presura, buhaiul de baltă, lișița, nagâțul, pițigoiul moțat (Aegithalos caudatus), câneparul, lăcarul mare, eretele de stuf, corcodelul mic (Tachybaptus ruficollis).

Deși i se spune „Delta Clujului”, la fel ca și în cazul „Deltei Bucureștilor” nu este vorba despre o deltă în toată puterea cuvântului (adică „o formă de relief rezultată din depunerea de mâl și de nisip la vărsarea unei ape curgătoare într-un lac sau în mare”, conform definiției de dicționar), ci despre o zonă umedă a luncii râului Fizeș (unul dintre afluenții Someșului Mic). Stufărișul de la Sic constituie o zonă constituită atât din mlaștini, cât și din iazuri, în care se dezvoltă, ca specii vegetale predominante, stuful și papura.

În prezent, vizitatorii au posibilitatea de a cerceta pe îndelete o parte din uriașa întindere de stuf, străbătând puntea lungă de sute de metri. Pe acest traseu, există un turn construit din lemn, de la înălțimea căruia poate fi admirată și mai ușor această împărăție a stufului, cu frumusețile sale. La ambele capete ale pontonului străjuiește câte un foișor.

Comuna Sic (unde a existat un oraș medieval), de la al cărei nume provine și cel al stufărișului este, la rându-i, o zonă în care vechile datini încă mai sunt respectate. În această zonă pot fi vizitate o serie de vechi lăcașe de cult, dintre care unele sunt monumente istorice: biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, biserica de lemn „Sf. Ioan Gură de Aur” (construită la 1707), biserica reformată-calvină (ridicată ca biserică catolică, în secolul 13) și biserica mănăstirii franciscane ( construită între 1758 și 1795).

Uriașa întindere de stuf de la Sic se întinde pe zeci de hectare. Stufărișurile de la Sic fac parte dintre ariile protejate de interes național și constituie o rezervație națională de tip acva-faunistic.


Sursa: tarameanaturala.ro

Articol publicat de Laurențiu Barbu

Promovarea memoriei colective pentru conservarea identității românești!