in

14 iulie 1582: A apărut „Palia de la Orăștie“

S-a întâmplat în 14 iulie 1582: A apărut „Palia de la Orăştie”, prima traducere românească a celor două cărţi de început ale „Vechiului Testament” („Geneza” şi „Exodul”), monument de limbă veche românească, important document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor; a fost tipărită la Orăştie de meşterul-tipograf Şerban, fiul diaconului Coresi, şi de diaconul Marian, care folosesc pentru prima dată numele de români, în loc de rumân.


Citește mai mult: js.codecodac.com

Articol publicat de Laurențiu Barbu

Promovarea memoriei colective pentru conservarea identității românești!