in

STOP Pactul Global pentru Migrație

Pactul Global pentru  o Migrație Sigură, Ordonată și Reglementată (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) – pe scurt Pactul Global pentru Migrație (PGM)  este un document  al cărui draft  final  a fost definitivat la 11 iulie 2018,  la Națiunile Unite,  și care va fi supus  votului final la 10-11 Decembrie 2018, în Maroc:


„Noi, Șefi de State și de Guverne și Înalți Reprezentanți, reuniți în Maroc pe 10 și 11 Decembrie 2018, reafirmând Declarația de la New York pentru Refugiați și Migranți și determinați să aducem o contribuție importantă la intensificarea cooperării asupra migrației internaționale în toate dimensiunile sale, am adoptat acest Pact Global pentru o Migrație Sigură, Ordonată și Reglementată.”
Textul PGM are 34 pagini și este împărțit în 54 de articole.

În preambul, se arată că discuțiile despre migrația internațională la nivel global nu sunt noi. Se amintesc dialogurile la nivel înalt la Națiunile Unite asupra migrației internaționale și dezvoltării din 2006 și 2013 și contribuțiile Forumului Global asupra Migrației și Dezvoltării lansat în 2007.  „Aceste platforme au pavat drumul pentru Declarația de la New York pentru Refugiați și Migranți, în care s-a stabilit elaborarea unui Pact Global pentru Refugiați și adoptarea acestui  PGM, în două procese separate”. „Refugiații și migranții sunt îndreptățiți să aibă aceleași drepturi universale ale omului  și libertăți fundamentale”. „Migranții și refugiații sunt totuși grupuri distincte, guvernate de cadre legale separate. Numai refugiații sunt îndreptățiți să aibă o protecție internațională specifică, așa cum este ea definită de legea refugiatului internațional”. Acest PGM se referă la migranți. „Acest PGM este un punct de răscruce în istoria dialogului global și a cooperării internaționale asupra migrației”.

El își are rădăcinile în  principal în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (2030 Agenda for Sustainable Development) și în Agenda de Acțiune de la Addis Abeba.  Sunt expuse apoi viziunea și principiile. „Migrația a fost parte a experienței umane de-a lungul istoriei, și noi recunoaștem că este o sursă de prosperitate, inovație și dezvoltare durabilă în lumea noastră globalizată, și aceste impacturi pozitive pot fi optimizate prin îmbunătățirea guvernării migrației. Majoritatea migranților lumii astăzi călătoresc, trăiesc și lucrează într-un mod sigur, ordonat și reglementat. Totuși, migrația afectează incontestabil țările noastre, comunitățile, migranții și familiile lor în moduri foarte diferite și câteodată impredictibile.” „Este crucial ca provocările și oportunitățile migrației internaționale să ne unească, și nu să ne dezbine.” „Am învățat că migrația este o trăsătură caracteristică a lumii noastre globalizate, conectând societăți din interiorul și de-a lungul tuturor regiunilor, făcându-ne pe noi toți țări de origine, tranzit și destinație.” „Trebuie să fim siguri că migranții curenți și potențiali sunt bine informați despre drepturile, obligațiile și opțiunile lor pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată, și că sunt conștienți de riscurile migrației nereglementate (irregular migration).” „Trebuie de asemenea să oferim tuturor cetățenilor noștri acces la informație  clară, obiectivă despre beneficiile și provocările migrației, cu scopul de a risipi narațiunile înșelătoare care generează percepții negative ale migranților.” 

Zece principii stau la baza acestui PGM:  centrarea pe individ, cooperarea internațională ( „PGM este un cadru cooperativ care nu obligă legal  (non-legally binding), care recunoaște că nici un Stat nu poate rezolva singur migrația datorită naturii  transnaționale inerente a fenomenului.”), suveranitatea națională, domnia legii și un proces echitabil, dezvoltarea durabilă, drepturile omului, egalitatea de gen, drepturile copilului,  problemă a întregului guvern,  problemă a întregii societăți. Cadrul de cooperare cuprinde 23 obiective, implementarea și evaluarea. Fiecare obiectiv conține o obligație, urmată de un număr de acțiuni considerate a fi instrumente politice relevante și cele mai bune practici. De exemplu, obiectivul 5 (Sporirea disponibilității și flexibilității pistelor pentru migrația reglementată) are ca ultimă acțiune (j): „Să extindă opțiunile disponibile pentru mobilitatea academică, incluzând acorduri bilaterale și multilaterale care facilitează schimburile academice, ca de exemplu burse pentru studenți și profesori, visiting profesoratul, programe de antrenament comune și oportunități de cercetare internațională, în cooperare cu instituții academice și alți acționari relevanți.” – Se recunoaște astfel că mobilitatea academică este o formă de migrație reglementată ! (n.n.)  Pentru implementarea PGM, „cerem eforturi concertate la nivel global, regional, național și local, incluzând un sistem coerent al Națiunilor Unite.” „Ne angajăm să îndeplinim  obiectivele și angajamentele subliniate în PGM, în concordanță cu viziunea și principiile noastre călăuzitoare, făcând pași efectivi la toate nivelurile pentru a facilita migrația sigură, ordonată și reglementată la toate stagiile.” „Noi decidem să stabilim un mecanism în Națiunile Unite, construit pe inițiativele existente, care să sprijine eforturile Satelor Membre să implementeze PGM….” Mecanismul va consta  într-un hub de conectare, un fond de start-up și o platformă de cunoștințe globală.  Pentru evaluare, se crează The International Migration Review Forum (IMRF) care va servi ca o platformă globală interguvernamentală primară pentru Statele Membre,  unde să se discute și să se împărtășească progresul în implementarea tuturor aspectelor PGM. IMRF va avea loc la fiecare patru ani, începând cu 2022.                                                                                    

***Citind textul PGM, mi-am amintit de  chemarea migranților în Germania de către doamna Merkel;  și-au ales oamenii de care au avut nevoie și apoi pe ceilalți migranți i-au impus celorlalți europeni, drept cotă obligatorie. Și pentru că lumea s-a supărat în UE, au pasat problema  la nivel superior, adică la nivelul Națiunilor Unite, ca reglementările  să vină de acolo.  Și pentru că migrația este internațională, vor urma probabil niște legi internaționale, la care nu vei mai putea să te opui.
Textul PGM este aparent  bun, deoarece încearcă să faciliteze migrația, considerată un lucru  pozitiv: „Migrația a fost parte a experienței umane de-a lungul istoriei, și noi recunoaștem   că este o sursă de prosperitate, inovație și dezvoltare durabilă în lumea noastră globalizată, și aceste impacturi pozitive pot fi optimizate prin îmbunătățirea guvernării migrației.” Nu se spune nimic însă de impacturile negative  ale migrației!

Ce ați zice de textul următor ?  „Hoția a fost parte a experienței umane de-a lungul istoriei, și noi recunoaștem   că este o sursă de prosperitate, inovație și dezvoltare durabilă în lumea noastră globalizată, și aceste impacturi pozitive pot fi optimizate prin îmbunătățirea guvernării hoției.”
Eu consider migrația un lucru negativ,  ca și hoția, și de aceea aș fi de acord cu un pact care să îngrădească   migrația,  nu să o faciliteze, cum face PGM.
România are circa 4 milioane de cetățeni  în migrație reglementată. Este un lucru pozitiv pentru România ?  Este bine că ne pleacă medicii, profesorii, studenții ? Unii se uită la banii pe care românii plecați îi trimit în țară, și atunci  spun că e un lucru bun.  Atunci de ce ne opunem ca romii să-și vândă copiii, pentru bani, de ce spunem că nu este etic ?  Dar să ne „vindem” cetățenii  este bine, este etic ?  Eu cred că plecarea românilor este un lucru  foarte rău, care trebuie îngrădit, nu facilitat prin acest PGM,  deoarece capitalul uman este cel mai important capital. Ce facem cu lipsa de forță de muncă din țară, deschidem granițele, chemăm migranți ?  Vrem o Europă de metiși , nu de europeni?
Cred că fenomenul migrației – ca și acest PGM – este un cap al balaurului numit globalizare, iubit acum de multă lume.

Naționalismul se opune globalizării, de aceea este hulit acum. Lupta  nationalism vs. globalizare este grea, pentru că balaurul are multe capete. În lupta contra globalizării a intrat însă recent SUA, prin Donald Trump, așa că sunt șanse ca balaurul să fie învins. 
De aceea,  spun: STOP Pactul Global pentru Migrație !

_____________________________________________________

Sursa:activenews.ro

Articol publicat de Laurențiu Barbu

Promovarea memoriei colective pentru conservarea identității românești!